Člani

Upravni odbor KD Anton Aškerc
•   Milena Suhodolčan - predsednica
•   Jelka Kapun - podpredsednica
•   Janja Holcer - članica
•   Avgust Aškerc - član
•   Janko Rode - član
•   Anica Jamšek - članica
•   Budimir Milosavljević - član
•   Andrej Renko - član
•   Cvetka Gorišek - tajnica

Nadzorni odbor KD Anton Aškerc
•   Franc Kapun - predsednik
•   Milka Požun - članica
•   Milena  Groznik - članica

Člani Častnega razsodišča KD Anton Aškerc Rimske Toplice
•    Alojz Lapornik
•    Angela Žveplan
•    Branko Deželak

Sekcije KD Anton Aškerc
1.    Moški pevski zbor
•    predsednik Franc Kapun
•    dirigentka Polona Tanšek Aškerc

2.    Vokalni sestav Rimljanke
dirigentka Polona Tanšek Aškerc

3.    Literarna sekcija
Milena Suhodolčan

4.    Gledališka sekcija
Jelka Kapun

5.    Etno skupina: Stari časi
Ljubica Rižnar